Tervitus kõigile masinkudumise huvilistele!

Mina olen masinkudumise õpetaja Maire Matikainen. Olen õppinud Tallinna Pedagoogilises Instituudis joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetajaks. Oman sellel erialal magistri kraadi.

Peale kõrgkooli lõpetamist töötasin aastaid Kuressaare Ametikooli rahvusliku käsitöö erialaõpetajana. Mul oli selline tore töö, et õpetasin tulevastele käsitöölistele peamiselt kudumist, masinkudumist, kudumite disaini, mis on kõik ka minu enda hobid.

Samal ajal, alates 1996.aastast olin mitmed aastad läbi oma OÜ Sofella tööalaselt seotud ka piirkondlike tööhõiveametitega. Oma pikkade kursustel (üks kursus 240 ak. tundi), õpetasin masinal kudumise tööoskusi mitmel pool Eestis, et inimesed saaksid vajadusel tööd masinkudujana. Tööks ja hobikorras kudumine on ju erinevad. Sealtkaudu on mul on ka erivajadustega inimestele masinkudumise õpetamise kogemus. Alates 2010 olen seotud ka Pelgulinna Rahvamajaga, kus viin läbi masinkudumise kursust. Erialase silmaringi laiendamise ja uute teadmiste ja ideede otsinguil olen käinud ka Soomes erinevatel täiendkoolitustel, kokku õppisin seal 2 aastat.

Olen tellimusel käinud õpetamas kudujaid erinevates firmades ja andnud tootearendusteemalisi konsultatsioone alustavatele käsitööettevõtjatele. Peaaegu igal aastal on OÜ Sofellas olnud praktikal erinevate koolide praktikante –näiteks Kuressaare Ametikoolist, Tallinna Kutsehariduskeskusest, Kopli Ametikoolist.

Mõned inimesed ei pea käsimasinaga kudumist käsitööks. Tegelikult on selles väga suur osa tööajast käsitöö ja masinkudumist saab vahvalt ühendada muude käsitöö liikidega.

ARVAN, ET MASINKUDUMINE ON PÕNEV JA LUBAN, ET KUI SELLEGA MU KURSUSTEL ALUSTATE, AINA PÕNEVAMAKS LÄHEB!

TERE TULEMAST MAIREDESIGN'I MASINKUDUMISE KURSUSTELE!