Masinkudumise kursustel osalemise huvi korral:
saatke palun e-kiri aadressil:
kursused@masinkudumine.ee
või palun helistage
Maire Matikainen: +372-555-66-424.


Algavad kursused

21. märtsil toimub masinkudumise
algkursuse jätkukursus: "Lisanippe põhiplaadil".
(Eeldab põhiplaadil kudumise oskust.)

6. kuni 9. aprill toimub Kuressaare Ametikoolis
kahe plaadiga kudumise baaskursus edasijõudnutele:
"Soonikute saladused"

Lisaks eelpool kirjeldatud kursustele toimuvad
aprillis ja mais veel järgmised individuaalkursused:
"Tere masinkudumine" "Lisanippe põhiplaadil",
"Soonikute saladused", "Tutvume tootearendusega".